SV SAS

Wrażenia ogólne

Owczarek Niemiecki jest średniej wielkości, lekko wydłużony, silny i dobrze umięśniony, o suchych kościach i zwartej całej budowie.

Ważne proporcje wymiarowe

Wysokość w kłębie wynosi dla psów 60 cm do 65 cm, a dla suk 55 cm do 60 cm. Długość korpusu przewyższa wymiar wysokości w kłębie o około 10 do 17 %.

Usposobienie

Owczarek Niemiecki musi mieć usposobienie wyważone, o silnych nerwach, pewności siebie, absolutnej szczerości i być (poza drażnieniem) całkowicie łagodnym, a do tego czujnym i dającym się szkolić. Musi posiadać odwagę, ciętość i twardość, aby być wykorzystanym jako pies do towarzystwa, stróżujacy, obronny, służbowy i pasterski.

Głowa

Głowa jest klinowata, odpowiednia do wielkości tułowia (długość około 40 % wysokości w kłębie), bez nadmiernego wyrazu ciężkości ani wydłużenia, w ogólnym wrażeniu sucha i wyraźnie szeroka pomiędzy uszami. Czoło, widziane z przodu i z boku, jest nieco wypukłe i bez lub jedynie za słabo zaznaczona bruzda srodkowa. Stosunek mózgowio- do trzewioczaszki wynosi 50 do 50%. Szerokość mózgowioczaszki odpowiada w przybliżeniu długości mózgowioczaszki. Mózgowioczaszka (patrzac od góry) zwęża się równomiernie od uszu, aż do nasady nosa ze skośnie przebiegajacym, niezbyt silnie wykształconym przełomem czołowym i przechodzi w klinowato przebiegajaca trzewioczaszkę (kufę). Szczęka i żuchwa są silnie rozwinięte. Grzbiet nosa prosty, siodło lub wygarbienie są niepożądane. Wargi są napięte, dobrze przylegające, o ciemnym zabarwieniu. Płytka nosowa musi być czarna.

Uzębienie

Musi być silne, zdrowe i kompletne (42 zęby zgodnie z wzorem zębowym). Owczarek niemiecki ma zgryz nożycowy, tzn. siekacze muszą zachodzić na siebie nożycowo od srodka, przy czym siekacze szczęki wychodzą nożycowo przed siekacze żuchwy. Zgryz cęgowy, tyło zgryz i przodozgryz są wadliwe, jak również większe przerwy między zębami (układ z lukami międzyzębnymi). Wadliwa jest również prosta linia zębowa siekaczy. Kości szczęki muszą być silnie rozwinięte, aby zęby mogły być głęboko osadzone w listwie zębowej.

Oczy

Średniej wielkości, kształtu migdała, nieco skośnie osadzone, niewyłupiaste, barwą dostosowane do umaszczenia, możliwie ciemne, wyraz oczu żywy, pojętne, wskazujące na pewnosć siebie.

Uszy

Owczarek Niemiecki ma uszy stojące, o średniej wielkosci, które noszone są prosto i są jednakowo skierowane (nie sciągnięte w bok), są zakończone w szpic i małżowinami ustawione do przodu. Uszy miękkie lub wiszące są wadliwe. Uszy położone przylegajaco do tyłu w czasie ruchu lub w stanie spoczynku nie są wadliwe.

Szyja

Powinna być silna, dobrze umięsniona i bez nadmiaru skóry (podgardla). Ułożenie pod kątem 45 stopni do korpusu.

Korpus

Górna linia przebiega bez widocznych przerw od nasady szyi, poprzez dobrze ukształtowany kłąb i prze całkiem lekko opadający grzbiet, aż do lekko opadającego zadu. Grzbiet jest sztywny, silny i dobrze umięśniony. Lędźwie są szerokie, silnie ukształtowane i dobrze umięśnione. Zad powinien być długi i lekko opadający (około 23 stopnie do poziomu) i bez zaburzenia linii górnej przechodzić w osadzenie ogona.

Pierś

Powinna być wyraźnie szeroka, dolna część piersi możliwie długa. Głębokość klatki piersiowej powinna wynosić około 45 % do 48% wysokosci w kłębie.

Żebra

Powinny wykazywać umiarkowane uwypuklenie, klatka piersiowa beczkowata, jak i z płaskimi żebrami jest wadliwa.

Ogon

Sięga, co najmniej do stawu skokowego, jednak nie poza środek sródstopia. Od spodu jest nieco obficiej owłosiony i noszony jest miękkim łukiem, przy czym w podnieceniu i w ruchu może być bardziej podniesiony, jednak nie powyżej linii poziomej. Zabrania się korekt operacyjnych.

Kończyny przednie

Kończyny przednie widziane z boku są proste, widziane z przodu są absolutnie równoległe. Łopatka i ramię są jednakowej długości i poprzez silne umięśnienie, ścisle przylegają do korpusu. Kąt pomiędzy łopatka i ramieniem powinien wynosić 90 stopni, z reguły do 110 stopni. Łokcie, zarówno w spoczynku, jak i w ruchu nie mogą być ani odstające, ani wklęśnięte. Przedramiona, widziane z boku, są proste i absolutnie do siebie równoległe, suche i silnie umięśnione. Śródręcze ma długość około 1/3 przedramienia i znajduje się pod kątem 20 do 22 stopni względem niego. Zarówno zbyt skośnie ustawione, jak i zbyt stromo ustawione śródręcze ogranicza użytkowość, szczególnie w zakresie wytrzymałości.

Łapy

Są okrągłe, dobrze zamknięte i uwypuklone, opuszki twarde, ale nie szorstkie. Pazury silne i o ciemnej barwie.

Kończyny tylne

Ustawione są nieco do tyłu, przy czym widziane od tyłu, stoja równolegle względem siebie. Udo i podudzie są w przybliżeniu tej samej długości i tworzą kąt około 120 stopni, uda są silne i dobrze umięsnione. Stawy skokowe są silnie ukształtowane i sztywne, śródstopie stoi pionowo pod stawem skokowym.

Aparat ruchu

Owczarek Niemiecki jest kłusakiem. Kończyny muszą być tak dopasowane do siebie pod względem długości i kontowania, aby bez znacznej zmiany linii grzbietu, kończyny tylne mogły sięgać aż pod tułów, a kończyny przednie powinny równie daleko sięgać w przód. Każda skłonnosć do przekontowania kończyn tylnych zmniejsza sztywność i wytrzymałość, a zatem użytkowość. Przy prawidłowych proporcjach budowy i kontowaniu, uzyskuje się pokrywający przestrzeń, płasko nad ziemią działający aparat ruchu, który umożliwia niezmordowany ruch w przód. Przy wysuniętej do przodu głowie i lekko uniesionym ogonie, w spokojnym kłusie uzyskuje się lekko drgającą, ale nie przerywaną linię przebiegającą od szczytu uszu, poprzez kark i grzbiet, aż do końca ogona.

Skóra

Jest luźno dolegająca, ale bez tworzenia fałd.

Jakość włosa

Prawidłowa okrywa włosowa owczarka niemieckiego, to twardy włos z podszerstkiem. Włos okrywowy powinien być możliwie gęsty, własciwie twardy i dobrze przylegający. Na głowie, włącznie z wnętrzem uszu, na przednich częsciach kończyn, łap i palców nieco krótszy i gęsciejszy. Na tylnych częsciach kończyn, włos przedłuża się, aż do stawów sródręcza, względnie do stawów skokowych, na tylnych częsciach ud, tworzy umiarkowane portki.

Umaszczenie

Czarne z czerwonobrązowym, brązowym, żółtym do jasnoszarego podpalaniem. Czarne lub szare jednobarwne, z szarymi lub ciemniejszymi przesianiami, czarnym czaprakiem i maską. Dopuszczalne, ale niepożadane są nieznaczne, małe białe znamiona na piersi, jak również jasne części wewnętrzne. Płytka nosowa we wszystkich rodzajach umaszczeń musi być czarna. Brak maski, jasny do rażacego kolor oczu oraz jasne do białych znakowania na piersi i częściach wewnętrznych, jasne pazury i czerwoną końcówkę ogona należy oceniać jako braki pigmentacji. Podszerstek wykazuje lekko szare ubarwienie. Umaszczenie białe jest niedopuszczalne.

Wielkość i waga

Psy - wysokość w kłębie 60 cm do 65 cm, waga 30 kg do 40 kg
Suki - wysokość w kłębie 55 cm do 60 cm, waga 22 kg do 32 kg

Jądra

Psy powinny mieć dwa wyraźnie normalnie rozwinięte jądra, które znajdują się całkowicie w worku mosznowym.

Wady

Każda odchyłko od podanych powyżej punktów powinna być uważana za wadę, której ocena powinna być proporcjonalna do stopnia tej odchyłki.

Wady ciężkie

Odchyłki od powyżej opisanych cech rasy, które znacznie zmniejszają użytkowosć. Wady uszu: osadzenie nazbyt z boku, za nisko, uszu kłapiące, tarczowe ustawienie uszu, uszy nie sztywne. Znaczne braki pigmentu. Zwarte braki w ogólnej zwartości.

Braki zębowe

Wszystkie odchyłki od zgryzu nożycowego i wzoru zębowego, o ile nie chodzi o wady dyskwalifikujące.

Wady dyskwalifikujące

Słabe usposobienie, psy agresywne i słabe nerwowo. Psy z wykazaną ciężką dysplazja. Monorchidy i kryptochidy oraz psy z wyraźnie nierównymi, względnie skarłowaciałymi jądrami. Psy ze zniekształconymi uszami, względnie wadami ogona. Psy zdeformowane, ułomne. Psy z brakami zębowymi: - 1 raz przedtrzonowiec nr 3 i inny ząb lub 1 kieł lub 1 przedtrzonowiec nr 4 lub 1 trzonowiec nr 1 lub trzonowiec nr 2 lub łącznie 3 i więcej zębów - psy z brakami żuchwy, tyłozgryz większy niż 2 mm, przodozgryz, zgryz cęgowy w całym obszarze siekaczy - psy niedorosnięte lub przerosnięte o więcej niż 1 cm - albinizm - biały kolor włosów, także przy ciemnym nosie i pazurach - włos kosmaty (długi, miękki, nie ścisle przylegajacy włos okrywowy z podszerstkiem, chorągiewki na uszach i kończynach, puszyste portki i ogon z chorągiewką u dołu) - włos długi (długi, miękki włos kryjący bez podszerstka, najczęściej dzielący się na środku grzbietu, chorągiewki na uszach, kończynach i ogonie).